Giải pháp đóng gói bao bì-bảo vệ hàng hóa
Giải pháp đóng gói bao bì-bảo vệ hàng hóa

Chống ra chống vô

Có anh chồng kia rất ham ăn. Một hôm, hai vợ chồng đậu ghe ở gần bìa rừng, luộc một con gà cùng ăn. Ăn được vài miếng, nghe chị vợ xởi lởi :

– Con gà béo quá, hén mình !

Chồng vừa nhồm nhoàm nhai vừa quay sang mắng vợ :

– Đang đậu gần rừng mà nói “béo, béo”, bộ hổng sợ cọp nó ra sao ? Chống ghe ra !

Chị vợ lui cui lấy sào làm theo lời chồng. Còn anh chồng vẫn nghiến ngấu ăn, hết miếng này đến miếng khác.

Vừa ngồi xuống mâm, chị vợ nói :

– Tôi nói vậy có gì đâu mà mình nổi thầu lậu lên vậy ?

Anh chồng quay sang nạt :

– Đang đậu giữa dòng mà nói “nổi thầu lậu”, bộ muốn dông gió cho chìm ghe phải không ? Chống vô !

Chị vợ không dám cải, lại lúi húi chống vô . Gặp nước chảy mạnh, toát mồ hôi chị mới đưa được ghe vào bờ. Đến lúc chị quay vào mâm thì chỉ còn lại mấy xương gà. Anh chồng nói với vợ :

– Phải cẩn thận vậy mới chắc ăn !

Gọi Ngay